Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Słoptów

Wójt Gminy Lipnik

woj. świętokrzyskie       

27-540 Lipnik

 

  O  B  W  I  E  S Z  C  Z  E  N  I  E

                                           z  dnia  03 sierpnia  2015 r.

 w sprawie wydania decyzji   o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego o znaczeniu  gminnym.


 

        Na  podstawie  art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1, art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu  postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia  się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pod nazwą: ujęcie wody do celów chemizacyjnych w miejscowości Słoptów  na działce nr 173 położonej w Słoptowie gm. Lipnik.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Gminy Lipnik, 27- 540 Lipnik 20.

 

Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 17.08.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipniku w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Z up. Wójta      

 mgr Rafał Smoliński 

Zastępca Wójta Gminy

 

 Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2015-08-03
Opublikował: Mariusz Olech 2015-08-03 11:55:12
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2015-08-03 11:58:39
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Słoptów

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.