Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kurów

Wójt Gminy Lipnik

woj. świętokrzyskie       

27-540 Lipnik

 

 

  O  B  W  I  E  S Z  C  Z  E  N  I  E

 z  dnia  31 lipca 2015 r.


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

 


         Na  podstawie  art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia  27  marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), oraz  art. 10 § 1, art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeksu  ostępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia  polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej nN w miejscowościach Kurów i Lipnik  gm. Lipnik na  działkach nr ew. 2, 1  w Lipniku i nr ew. 211/3, 211/4 w miejscowości Kurów gm. Lipnik.


Postępowanie zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja SA, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a , Pełnomocnik: Piotr Leja  35-030 Rzeszów, ul. Fircowskiego 1


Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać  się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie do  dnia 17.08.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipniku w godzinach pracy Urzędu.

 


 

  Z up. Wójta       

mgr Rafał Smoliński  

Zastępca Wójta Gminy

 

 Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2015-07-31
Opublikował: Mariusz Olech 2015-08-04 09:04:07
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2015-08-04 09:04:07
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kurów

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.