Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2015 r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Wójt Gminy Lipnik

woj. świętokrzyskie       

27-540 Lipnik

 

 O  B  W  I  E  S Z  C  Z  E  N  I  E

z dnia 11 września 2015 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), oraz  art. 10 § 1 , art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeksu  postępowania  administracyjnego  (Dz.U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia  się, że zostało wszczęte  postępowanie w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu  publicznego o znaczeniu  gminnym dla  zamierzenia  pod nazwą: kanalizacja sanitarna w miejscowości Kurów na działkach  o nr ew. 549/2, 184/2, 185, 186/2, 187/2, 188/2, 189/2, 190, 191/2, 192/2  gm. Lipnik.


Postępowanie  zostało  wszczęte  na wniosek  Gminy Lipnik, 27- 540 Lipnik 20.


Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać  się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie  do  dnia 26.09.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipniku  w godzinach pracy Urzędu.


 

 

 Z up. Wójta       

mgr Rafał Smoliński   

Zastępca Wójta Gminy

 

 Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2015-09-11
Opublikował: Mariusz Olech 2015-09-16 12:57:48
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2015-09-25 09:16:46
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2015 r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.