Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Leszczków

Wójt Gminy Lipnik

woj. świętokrzyskie       

27-540 Lipnik

 

 O  B  W  I  E  S Z  C  Z  E  N  I  E

                                          z  dnia  01 października  2015 r.


w sprawie wydania decyzji   o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego o znaczeniu  gminnym.


 

       Na  podstawie  art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia  27  marca 2003 r. o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), oraz  art. 10 § 1 , art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeksu  postępowania  administracyjnego  (Dz.U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia  się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu  publicznego o znaczeniu  gminnym dla  zamierzenia  polegającego na: budowa ujęcia wody wraz z urządzeniami do czerpania wody dla celów chemizacyjnych służących wyłącznie dla potrzeb rolnictwa wraz z ogrodzeniem zbiornika wody, doprowadzeniem energii elektrycznej na działce nr ew. 657 oraz wykonanie zjazdu  z drogi powiatowej nr ew. 41 do punktu poboru wody na działce w miejscowości Leszczków gm. Lipnik.

Postępowanie  zostało  wszczęte  na wniosek  Gminy Lipnik 20, 27-540 Lipnik.

 

             Strony  mogą  brać czynny  udział w każdym  stadium postępowania oraz składać  wnioski   i wypowiadać  się co  do  zebranych  dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie  w terminie  do  dnia 20.10.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipniku  w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                                     Z up. Wójta        

                                                                                      mgr Rafał Smoliński  

                                                                                     Zastępca Wójta Gminy

 

 Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2015-10-01
Opublikował: Mariusz Olech 2015-10-01 14:27:31
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2015-10-01 14:27:31
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Leszczków

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.