Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 w sprawie wydania postanowienia nr RG-IV. 6220.5.2015/2016

Lipnik, dnia 05.01.2016 r.

Znak: RG-IV.6220.5.2015/2016  

 

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy w Lipniku


zawiadamia, że w dniu 05.01.2016 r. wydane zostało postanowienie Nr RG-IV. 6220.5.2015/2016, w którym stwierdza się, iż nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km”.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lipniku oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Słabuszewice i Gołębiów.

 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku pokój nr 24 w godz. od 7.15 do 15.15, tel. (015) 869 14 19 wew. 46.

 

Wójt    

Józef Bulira

 Informację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2016-01-05
Opublikował: Mariusz Olech 2016-01-05 14:54:57
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2016-01-05 14:57:17
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 w sprawie wydania postanowienia nr RG-IV. 6220.5.2015/2016

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.