Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430”.

Lipnik, dnia 24.03.2016 r.   

 Znak: RG-VI.6220.3.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 33 ust. 1 i art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

 

Zawiadamiam


że w dniu 24.03.2016 r. na wniosek Gminy Lipnik, 27-540 Lipnik zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430”.


 Informuje się również, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu ewentualnego raportu.

 

            W związku z powyższym informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości przeglądania akt sprawy, a także możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, zgłaszania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można zgłaszać w terminie do 21 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

 

Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumenty są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, pokój 24 w godz. od 7.15 do 15.15. tel. (15) 8691419.

 

 

Podpisał:       

Z up. Wójta     

mgr Wojciech Zdyb

Sekretarz Gminy 

 

Otrzymują:

1. Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik,

2. Strony wg wykazu,

3. Mieszkańcy miejscowości Sternalice poprzez obwieszczenie,

4.  a/a.

 

 

 Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie.

 

 Informację wytworzył: Wojciech Zdyb - Sekretarz Gminy 2016-03-24
Opublikował: Mariusz Olech 2016-03-24 11:22:27
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2016-03-24 11:28:16
Rejestr zmian dla: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430”.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.