Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Kielcach o/Obrazów

Numer rachunku : 65 8493 0004 0190 0306 8202 0001

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.05.2016

Lipnik, dnia 04.05.2016 r.

Znak: RG-VI.6220.1.2016

 

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

 

Wójt Gminy Lipnik


zawiadamia, że w dniu 04.05.2016 r. wydane zostało postanowienie Nr RG-VI.6220.1.2016, w którym stwierdza się, iż nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560” realizowanego przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lipniku oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Grocholice i Ublinek.

 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku pokój nr 24 w godz. od 7.15 do 15.15, tel. (015) 869 14 19 wew. 46.

 

 

Wójt     

Józef BuliraInformację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2016-05-04
Opublikował: Mariusz Olech 2016-05-04 14:51:08
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2016-05-04 14:51:08
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.05.2016

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.