Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2022 roku

Uchwała Nr XXXIV/252/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/251/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXXIV/253/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2022-2030

Uchwała Nr XXXIV/254/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2022 rok.

Uchwała Nr XXXIV/255/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 40/147 połozonej we Włostowie

Uchwała Nr XXXIV/256/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 14/5 położonej w Lipniku

Uchwała Nr XXXIV/257/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Lipniku NR VIII/68/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwolywania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Lipnik

Uchwała Nr XXXIV/258/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Lipniku Nr VI/43/2015 z dnia 31 marca 2015 roku zmieniająca uchwałe w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania czlonkow zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Lipnik

Uchwała Nr XXXIV/261/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Uchwała Nr XXXIV/262/2022 rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy w Lipniku na 2022 rok

Uchwała Nr XXXIV/263/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2022 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku

Uchwała Nr XXXIV/264/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przyjecia planu pracy na rok 2022 Komisji Gospodarki i Finansów rady Gminy w Lipniku

Uchwała Nr XXXIV/265/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przyjecia planu pracy na rok 2022 Komisji Ładu i Porzadku Publicznego, Oswiaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych Rdy Gminy w Lipniku

Uchwała Nr XXXIV/266/2022 Rady Gminy w Lipnku z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przyjecia planu pracy na 2022 rok Komisji Rolnictwa i Handlu Rady Gminy w Lipnik

Uchwała Nr XXIV/267/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2022 Komisji skarg, wniosków i petycji rady Gminy w Lipniku

Uchwała Nr XXXIV/259/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Okręgowego w Kielcach wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XXXIV/260/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Okręgowego w Kielcach wraz z odpowiedzią na skargęInformację wytworzył: Rada Gminy w Lipniku 2022-01-26
Opublikował: Monika Kaczor 2022-02-03 13:51:07
Ostatnia zmiana: Monika Kaczor 2022-02-04 09:32:22
Rejestr zmian dla: Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2022 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.