Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2022 roku

Uchwała Nr XXXVI/270/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXXVI/271/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2022-2030

Uchwała Nr XXXVI/272/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2022 rok

Uchwała Nr XXXVI/273/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Lipnik na 2023 rok

Uchwała Nr XXXVI/274/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lipnik na lata 2022-2025

Uchwała Nr XXXVI/275/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Sraży Pożarnych z terenu Gminy Lipnik

Uchwała Nr XXXVI/276/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Włostów

Uchwała Nr XXXVI/277/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 40/143 położonej we Włostowie

Uchwała Nr XXXVI/278/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piatki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Uchwała Nr XXXVI/279/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik na 2022 rok

Uchwała Nr XXXVI/280/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzacym jest Gmina Lipnik

Uchwała Nr XXXVI/281/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr XXXVI/282/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lipnik na lata 2022-2024Informację wytworzył: Rada Gminy w Lipniku 2022-03-31
Opublikował: Monika Kaczor 2022-04-12 10:31:01
Ostatnia zmiana: Monika Kaczor 2022-04-12 11:28:25
Rejestr zmian dla: Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2022 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.