Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 7 lipca 2016 roku.

                                                                                Lipnik ,dnia 1 lipca 2016 r.

Znak :Or. II.0002 .XIX.1.2016       

                                                                                               

                            Z A P R O S Z E N I E       

Na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym  (tj. Dz.U z 2016.poz.446 )                                                       

     Z w o ł u j ę :

Sesję Rady Gminy w  Lipniku w dniu   7 lipca 2016 ( tj. czwartek ) na godzinę 10.00   w siedzibie  Urzędu Gminy w  Lipniku, sala narad  na piętrze.(Nr 35).

Projekt porządku  obrad :

  1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku  obrad, przyjęcie protokołu  z sesji. 
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2016 roku. ( Opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
  3. Przyjęcie uzgodnień związanych z organizacją Gminnych Dożynek 2016.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości działki nr 239/13  i 330/1 położonych w Słabuszewicach.( opinia komisji)
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
  6. Interpelacje radnych.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad sesji. 

Radnych  Rady Gminy zapraszam  na  wspólne posiedzenie komisji  stałych komisji Rady  które  odbędzie się  w dniu  7.07.2016. Rozpoczęcie  obrad nastąpi  o godz.  9.30. w Sali narad  Urzędu Gminy w  Lipniku. Przedmiotem  wspólnych obrad  komisji  będzie zaopiniowanie  projektów uchwał na sesję Rady .

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( t.j. Dz.U z 2016.poz.446 ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy. 

                                                          Przewodniczący

                                                              Rady Gminy

                                                           Mazur Stanisław
Informację wytworzył: Przewodniczacy Rady Gminy 2016-07-01
Opublikował: Beata Placha 2016-07-01 14:34:55
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2016-07-01 14:34:55
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 7 lipca 2016 roku.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.