Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 31 sierpnia 2016 roku.

                                                                               Lipnik, dnia 24 sierpnia 2016 r.

Znak: Or.II.0002.XX.1.2016 r.      

                                                                 

 

 

 

                            Z A P R O S Z E N I E       

Na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym,    (tj. Dz.U z 2016r  poz.446.)                                                    

                Z w o ł u j ę :

Sesję Rady Gminy w  Lipniku w dniu  31 sierpnia  2016 ( tj. środa  ) na godzinę 10.30   w siedzibie  Urzędu Gminy w  Lipniku, sala narad  na piętrze.(Nr 35).

Projekt porządku  obrad :

 1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku  obrad, przyjęcie protokołu        z sesji. 
 2. Podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie  udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadań  z zakresu dróg powiatowych. ( Opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik   w 2016 roku.  ( Opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 4. Podjęcie  Uchwały  zmieniającej  uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy na lata 2016 – 2029. ( Opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości  niezabudowanej  położonej w Gołębiowie  na rzecz OSP  w Gołębiowie. ( Opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie  nieruchomości niezabudowanej położonej w Międzygórzu   na rzecz Kółka Rolniczego w Międzygórzu.  ( Opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy  nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka 40/135  położonej we Włostowie. ( Opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  oznaczonej ewidencyjnie  jako działka 40/136  położonej we Włostowie.  Opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 40 /147 położonej we Włostowie.(Opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 40/156 położonej we Włostowie  ( Opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 40/155 położonej we Włostowie. ( Opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 40/150 położonej we Włostowie. ( Opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 40 / 149 położonej we Włostowie. ( Opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 40 / 148 położonej we Włostowie. (Opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 40/157 położonej we Włostowie.  ( Opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 16. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia trybu  udzielania i rozliczania dotacji  dla niepublicznych przedszkoli  oraz niepublicznych  punktów przedszkolnych   prowadzonych  na terenie Gminy Lipnik przez osoby  fizyczne  i prawne  inne niż  jednostki  samorządu terytorialnego  oraz trybu i zakresu  kontroli prawidłowości   ich  pobierania i wykorzystania.  ( Opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 17. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe  odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lipnik. ( Opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 18. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 19. Interpelacje radnych.
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Zamknięcie obrad sesji.   

Radnych  Rady Gminy zapraszam  na  wspólne posiedzenie komisji  stałych komisji Rady  które odbędzie się  w dniu  31 sierpnia  2016.  Rozpoczęcie  obrad nastąpi  o godz.  9.00   w Sali narad  Urzędu Gminy w  Lipniku. Przedmiotem  wspólnych obrad  komisji  będzie zaopiniowanie  projektów uchwał na sesję Rady .

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( t.j. Dz.U          z 2016.poz.446 ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy. 

Przewodniczący

Rady Gminy

Mazur StanisławInformację wytworzył: Przewodniczacy Rady Gminy 2016-08-24
Opublikował: Beata Placha 2016-08-26 11:08:07
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2016-08-26 11:08:07
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 31 sierpnia 2016 roku.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.