Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 wrzesnia 2016 roku na godz. 10.00.

                                                                           Lipnik, dnia 15 września  2016 r.

Znak : Or. II.0002 .XXI .1.2016

       

                                                                        

 

                     

 

                            Z A P R O S Z E N I E       

Na podstawie  art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie samorządzie gminnym  (tj. Dz.U z   2016 r. poz.446)                                                

     Z w o ł u j ę :

Sesję Rady Gminy w  Lipniku w  dniu 20 września  2016 r.  ( tj. wtorek  ) na godzinę 10.00  w siedzibie  Urzędu Gminy w  Lipniku, sala narad  na piętrze.(Nr 35).

Projekt porządku  obrad :

  1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku  obrad, przyjęcie protokołu  z sesji.
  2. Informacja Wójta Gminy Lipnik o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze  2016 roku . 
  3. Przedstawienie  opinii  RIO o przebiegu wykonania budżetu gminy   Lipnik  za  I półrocze 2016 roku.
  4. Wysłuchanie opinii ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady w temacie  przedstawionej przez Wójta Gminy Lipnik informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.
  5. Podjęcie uchwały  sprawie wprowadzenia zmian  w budżecie gminy Lipnik w 2016 roku. ( opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
  6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
  7. Interpelacje radnych.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie obrad sesji. 

Radnych  Rady Gminy zapraszam  na  wspólne posiedzenie komisji  stałych komisji Rady  które  odbędzie się  w dniu  20 września 2016.   Rozpoczęcie  obrad nastąpi  o godz. 9.30  w Sali narad  Urzędu Gminy w  Lipniku. Przedmiotem  wspólnych obrad  komisji  będzie zaopiniowanie  projektów uchwał na sesję Rady.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2016.poz.446 ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący

Rady Gminy

Mazur Stanisław
Informację wytworzył: Przewodniczacy Rady Gminy 2016-09-15
Opublikował: Beata Placha 2016-09-19 08:27:00
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2016-09-19 08:27:00
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 wrzesnia 2016 roku na godz. 10.00.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.