Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 listopada 2016 roku na godz. 10.00

                                                               Lipnik, dnia 27  października  2016 r.

Znak: Or.II.0002.XXII .1.2016 r.      

 

 

                       Z A P R O S Z E N I E       

Na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie  gminnym, (tj. Dz.U z 2016.poz.446 )

            Z w o ł u j ę :

Sesję Rady Gminy w  Lipniku w dniu   7 listopada 2016 ( tj. poniedziałek ) na godzinę 10.00  w siedzibie  Urzędu Gminy w  Lipniku, sala narad  na piętrze. (Nr 35).

Projekt porządku  obrad :

 1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku  obrad, przyjęcie protokołu  z sesji.  Nr XX/2016  i  XXI/2016.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2016r.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 -2029.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2017.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Profilaktyki  i przeciwdziałaniu Alkoholizmowi w Gminie Lipnik  na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia  podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Lipnik  dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017r.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych  instytucji kultury  Gminnej Biblioteki Publicznej   w  Lipniku i Gminnego Ośrodka  Kultury  we Włostowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy  2017  na obszarze  Gminy  Lipnik.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy  Lipnik.
 11. Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych.
 12. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 13. Interpelacje radnych.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie obrad sesji.  

Radnych  Rady Gminy zapraszam  na  wspólne  posiedzenie  komisji stałych komisji Rady które odbędzie się  w dniu 3 listopada 2016.( tj.czwartek.)

   Rozpoczęcie  obrad nastąpi  o godź :1000 w Sali narad  Urzędu Gminy w  Lipniku.  Przedmiotem  wspólnych obrad  komisji  będzie wydanie  opinii komisji do  projektów uchwał na sesję Rady .

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( t.j. Dz.U z 2016.poz.446) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy. 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Mazur Stanisław

 

 Informację wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy 2017-10-27
Opublikował: Beata Placha 2016-10-28 15:06:34
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2016-10-28 15:06:34
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 listopada 2016 roku na godz. 10.00

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.