Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 grudnia 2016 roku na godz. 10.30.

    Lipnik, dnia 8 grudnia 2016 r.

Znak: Or.II.0002.XXIII.1.2016 r.      

                                                              

                                                          Z A P R O S Z E N I E       

Na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym, (tj. Dz.U z 2016.poz.446 )

                                                                z w o ł u j ę :

Sesję Rady Gminy w  Lipniku w dniu  14 grudnia  2016 ( tj. środa ) na godzinę 1030   w siedzibie  Urzędu Gminy w  Lipniku, sala narad  na piętrze. (Nr 35).

Projekt porządku  obrad :

  1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku  obrad, przyjęcie protokołu z sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik    w  2016 r.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 -2029.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
  5. Interpelacje radnych.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad sesji.  

Radnych  Rady Gminy zapraszam  na  wspólne  posiedzenie  komisji stałych komisji Rady  również  w dniu 14 grudnia 2016.( tj.środa  ) Rozpoczęcie obrad nastąpi o godź : 900 w sali narad  Urzędu Gminy w  Lipniku. Przedmiotem  wspólnych obrad  komisji  będzie wydanie  opinii komisji do  projektów uchwał na sesję Rady .

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( t.j. Dz.U  z 2016.poz.446) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy. 

Przewodniczący

   Rady Gminy

Mazur StanisławInformację wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy 2016-12-08
Opublikował: Beata Placha 2016-12-09 12:45:34
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2016-12-09 12:58:52
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 grudnia 2016 roku na godz. 10.30.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.