Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 grudnia 2016 roku na godz. 10.00

  Lipnik , dnia 21 grudnia 2016r.

Znak : Or. II.0002 .XXIV.1. 2016      

 

 

                                                                Z A P R O S Z E N I E       

Na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym (tj. Dz.U z 2016.poz.446 ) 

                                                                            Z w o ł u j ę :

Sesję Rady Gminy w  Lipniku  w  dniu  29  grudnia 2016 roku (tj.czwartek ) na godz: 10.00 w  Sali stołówki  Zespołu Szkół w Lipniku.

Część I   -  robocza  :

Projekt porządku  obrad :

  1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku  obrad, przyjęcie protokołu z sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Planu Gospodarki  Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik.(opinia komisji)
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2016 -2023   (opinia komisji )
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy  z działalności międzysesyjnej.
  5. Interpelacje i  zapytania radnych.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad sesji.

 

Część   II  sesji  -  godz. 11. 00 ma charakter świąteczny:   Spotkanie  Opłatkowo - Noworoczne odbędzie się w sali  gimnastycznej Zespołu Szkół w Lipniku.  

Radnych  Rady Gminy zapraszam  też  na  wspólne posiedzenie stałych komisji Rady, które odbędzie się w dniu 29 grudnia  2016.( tj.czwartek.)

   Rozpoczęcie  obrad wspólnych  komisji  nastąpi  o godź : 9.00 na Sali  stołówki Zespołu Szkół  w Lipniku. Przedmiotem  wspólnych obrad  komisji  będzie wydanie  opinii komisji do projektów uchwał na sesję Rady.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (  (tj. Dz.U z 2016.poz.446 ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.   

 

Przewodniczący

 Rady Gminy

Mazur StanisławInformację wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy 2016-12-21
Opublikował: Beata Placha 2016-12-22 14:08:30
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2016-12-22 14:08:30
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 grudnia 2016 roku na godz. 10.00

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.