Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 stycznia 2017 roku na godz. 9.00.

                                                                             Lipnik,  dnia 17 styczeń 2017 r.

Znak : Or. II.0002 .XXV.1. 2017             

                                                              

 

 

 

 

                                                                        Z A P R O S Z E N I E      

 

Na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tj. Dz.U z 2016.poz.446 ) 

                                                                       Z w o ł u j ę   

Sesję Rady Gminy w  Lipniku w dniu  26  stycznia  2017 roku  ( tj. czwartek ) na godz.  9.00  w siedzibie  Urzędu Gminy w  Lipniku , sala narad  na piętrze. (Nr. 35).


Projekt porządku  obrad :

 


 1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka  nr 40/40 położonej we Włostowie. (opinia  ze wspólnych obrad komisji)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka  nr 40/44 położonej we Włostowie. (opinia ze wspólnych obrad komisji)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku. (opinia ze wspólnych obrad komisji)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na rok 2017 po uprzednim przedstawieniu opinii RIO  i opinii ze wspólnych obrad komisji.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w Lipniku na lata 2017 -2029. (opinia ze wspólnych obrad komisji)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek  dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku. (opinia ze wspólnych obrad komisji)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu  na zakup  łózka dla Oddziału Paliatywnego Szpitala Specjalistycznego Ducha  Świętego w Sandomierzu .(opinia ze wspólnych obrad komisji)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lipnik przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. (opinia ze wspólnych obrad komisji)
 10. Podjęcie uchwały w  sprawie projektu  dostosowania sieci szkół podstawowych  i gimnazjów   do nowego ustroju szkolnego (opinia ze wspólnych obrad komisji)
 11. Podjęcie  uchwały w sprawie  uchwalenia Ramowego Planu Pracy  Rady Gminy  na rok 2017. (opinia ze wspólnych obrad komisji)
 12. Podjęcie  uchwały w sprawie  zatwierdzenia planu pracy na rok 2017 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. (opinia ze wspólnych obrad komisji)
 13. Podjęcie  uchwały w sprawie  przyjęcia planu pracy  na rok 2017 Komisji Rolnictwa i Handlu Rady Gminy. (opinia  komisji stałej )
 14. Podjęcie  uchwały w sprawie  przyjęcia planu pracy  na rok 2017 Komisji Gospodarki i Finansów  Rady Gminy. (opinia  komisji stałej )
 15. Podjęcie  uchwały w sprawie  przyjęcia planu pracy  na rok 2017 Komisji  Ładu i Porządku Publicznego ,Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych  Rady Gminy. (opinia  komisji stałej )
 16. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej .
 17. Interpelacje i zapytania radnych .
 18. Wolne wnioski i zapytania .
 19. Zamknięcie obrad sesji .

 

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                          Rady Gminy

                                                                                                       Mazur Stanisław 

 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2016.poz.446 )  pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.

 

 

   Informację wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy 2017-01-17
Opublikował: Beata Placha 2017-01-17 14:28:39
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2017-01-17 14:28:39
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 stycznia 2017 roku na godz. 9.00.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.