Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 marca 2017 roku na godz. 11.00.

                                                                                 Lipnik,  dnia  17 marca 2017 r.

Znak: Or. II.0002 .XXVI.1. 2017                            

 

 

 


                                                                       „ Z A P R O S Z E N I E ”      

Na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tj. Dz.U z 2016.poz.446 z późn.zm ) 

                                                                               Z w o ł u j ę   

Sesję Rady Gminy w  Lipniku w dniu 24  marca 2017 roku ( tj. piątek ) na godz; 11.00   w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku, sala narad  na piętrze. (Nr. 35).

Projekt porządku  obrad : 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata 2017-2020  z perspektywą do roku 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.* (opinia ze wspólnych obrad komisji)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Lipnik na 2018 rok.( opinia ze wspólnych obrad komisji )
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Lipnik w 2017 r. (opinia ze wspólnych obrad komisji).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów   do nowego ustroju szkolnego. (opinia ze wspólnych obrad komisji).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą  punktów  w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnik. (opinia ze wspólnych obrad komisji).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą  punktów   w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnik. (opinia ze wspólnych obrad komisji).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  utworzenia Przedszkola Samorządowego w Lipniku. (opinia ze wspólnych obrad komisji).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lipniku i nadania mu statutu.(opinia ze wspólnych obrad komisji).
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr XXII/181/ 2016  Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych w Gminie Lipnik na rok 2017.(opinia       ze wspólnych obrad komisji).
 11. Podjęcie uchwały sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości  gruntowej oznaczonej ewidencyjnie  jako działka  nr 40/144 położonej we Włostowie . (opinia ze wspólnych obrad komisji).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie, jako działki nr 277/2  i  277/4 położonej           w Lipniku. (opinia ze wspólnych obrad komisji).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości  gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 14/2 położonej w miejscowości  Adamów. (opinia ze wspólnych obrad komisji).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej    w  Lipniku. (opinia ze wspólnych obrad komisji).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2017 r  (opinia ze wspólnych obrad komisji).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości  niezabudowanych położonych w miejscowości Męczennice.( opinia ze wspólnych obrad komisji ).
 17. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  dla Gminy Lipnik  ( opinia ze wspólnych obrad komisji ).
 18. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Zamknięcie obrad sesji.

 

            *materiał  dot. pkt 2 .dostępny jest  siedzibie UG  oraz na stronie internetowej Gminy Lipnik.

 

                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                      Rady Gminy

 

                                                                                                   Mazur Stanisław 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. z 2016.poz.446 z późn. zm)  pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.     

 Informację wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy 2017-03-17
Opublikował: Beata Placha 2017-03-20 10:57:31
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2017-03-20 10:57:31
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 marca 2017 roku na godz. 11.00.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.