Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 sierpnia 2017 roku na godz. 11.00

Lipnik , dnia 11 sierpnia 2017 r.

Znak: Or.II.0002.XXVIII.1.2017.      

 

 

Z A P R O S Z E N I E    

 

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2016,poz.446 z późn.zm.)       

 

Z w o ł u j ę :

 

Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 18 sierpnia 2017 roku (tj. piątek) na godzinę 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku, sala narad na piętrze.(Nr 35).

 

Projekt porządku  obrad :

 1. Otwarcie sesji ,stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji . 
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik  w 2017 roku. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie sieci publicznych  przedszkoli  i oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzonych  przez Gminę. Przedstawienie opinii Kuratora Oświaty w Kielcach.
  (opina ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości  położonych  w miejscowości Słabuszewice. (opina ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy)
 5. Podjęcie  uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lipnik. (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania, i pozbawiania tytułu  „Zasłużony dla Gminy Lipnik ” (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy)
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10.  Zamknięcie obrad sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z  2016.poz. 46 z późn.zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.                                                                                 

 

Przewodniczący   

Rady Gminy      

Stanisław Mazur  Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy 2017-08-11
Opublikował: Mariusz Olech 2017-08-11 11:29:08
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2017-08-11 11:29:08
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 sierpnia 2017 roku na godz. 11.00

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.