Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 września 2017 roku na godz. 10.30.

 

                                                                              Lipnik , dnia 15 wrzesień 2017 r.

Znak: Or. II.0002.XXIX .1.2017.      

                                                                                               

                                                                                           

 

                                                          Z A P R O S Z E N I E       

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym   (tj. Dz.U z 2016.poz.446 z póżn.zm.)                                                     

                                                               Z w o ł u j ę :

Sesję Rady Gminy w  Lipniku w dniu   22 września 2017 r. tj.piatek  na godzinę 10.30 w siedzibie  Urzędu Gminy  w  Lipniku, sala narad  na piętrze.(Nr 35).

Projekt porządku  obrad :

  1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku  obrad, przyjęcie protokołu  z sesji. 
  2. Przyjęcie sprawozdania  o przebiegu wykonania  budżetu Gminy  Lipnik za I półrocze 2017r. ( opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie gminy Lipnik w 2017r. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipnik na lata 2017-2029. ( opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  ustalenia stawek  dotacji  przedmiotowej  dla samorządowego zakładu budżetowego – ZGK w  Lipniku.         ( opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu wspólnego przygotowania  i realizacji projektu pn. Odnawialne źródła energii  na terenie Gminy Opatów i Gminy Lipnik.( opinia ze wspólnego posiedzenia stałych  komisji Rady Gminy )
  7. Podjęcie decyzji w  sprawie wniosku o sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lipniku. ( opinia ze wspólnych obrad komisji )
  8. Podjęcie uchwały  w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej  położonej w miejscowości Międzygórzu. ( opinia ze wspólnych obrad komisji )
  9. Informacja  o złożonej skardze na OPS w Lipniku.

10.  Podjęcie  uchwały w sprawie  ustalenia sieci  publicznych przedszkoli  i oddziałów  przedszkolnych  w szkołach  prowadzonych przez Gminę Lipnik.  Opinia  Kuratora Oświaty w Kielcach, i (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy )

11.  Podjęcie uchwały w  sprawie wprowadzenia Zmian w Statucie Gminy Lipnik.  ( opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

12.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności  międzysesyjnej .

13.  Interpelacje  i zapytania radnych .

14.  Wolne wnioski .

15.  Zamknięcie obrad sesji .         

 

 Przewodniczący

   Rady  Gminy

Mazur  Stanisław

 Informację wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy 2017-09-15
Opublikował: Beata Placha 2017-09-19 08:45:22
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2017-09-19 08:53:17
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 września 2017 roku na godz. 10.30.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.