Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2017 roku.

                                                                                     Lipnik, dnia 21 grudnia 2017 r.

Znak: Or.I.0002.XXXIII.1.2017   

 

 

                                                          Z A P R O S Z E N I E       

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (t.j Dz.U
z 2017 r. poz. 1875)             

 

                                                               Z w o ł u j ę :

 

Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 28 grudnia 2017 roku tj. czwartek na godzinę 10.00
w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku, sala narad na piętrze (Nr 35).

 

Projekt porządku  obrad :


1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Gminy w Lipniku.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik 2017 r. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2017-2029 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w spawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnik. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Lipnik przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania, oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.(opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Malice Kościelne (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Malice Kościelne (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Włostów (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

11.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności  międzysesyjnej.

12.  Interpelacje  i zapytania radnych.

13.  Wolne wnioski.

14.  Zamknięcie obrad sesji.   

Przewodniczący   

Rady Gminy      

     /- /Mazur StanisławInformację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy 2017-12-21
Opublikował: Mariusz Olech 2017-12-22 13:33:35
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2017-12-22 13:33:35
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2017 roku.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.