Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 stycznia 2018 roku.

                                                                          Lipnik,  dnia  17  styczeń 2018 r.

Znak : Or. I.0002.XXXIV.1.2018           

                                                   

                                                            

 

                                                             Z A P R O S Z E N I E       

Na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r, poz. 1875)      

                                                                    Z w o ł u j ę   

Sesję Rady Gminy w  Lipniku w dniu  29 stycznia 2018  roku( tj. poniedziałek )  na godz. 10.00 w siedzibie  Urzędu Gminy w  Lipniku , sala narad  na piętrze. (Nr. 35).

Projekt porządku  obrad :

 1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu   z poprzedniej sesji.
 2. Przedstawienie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na rok 2018  po uprzednim przedstawieniu  opinii RIO, (wysłuchanie opinii      z posiedzenia stałych komisji Rady Gminy)
 3. Omówienie projektu , i  podjęcie  uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w Lipniku na lata  2018 -2029. (przedstawienie opinii RIO, wysłuchanie opinii z posiedzenia stałych komisji Rady Gminy)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej  dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu  Gospodarki Komunalnej w Lipniku. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu  z przeznaczeniem  na zakup łóżka dla Oddziału Paliatywnego Szpitala Specjalistycznego  Ducha Świętego w Sandomierzu. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  zawarcia kolejnej umowy dzierżawy  nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie  jako działka nr 40/151 położonej we Włostowie.(opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zawarcia kolejnej umowy dzierżawy  nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie  jako działka nr 40/129 położonej we Włostowie.(opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 8. Podjęcie  uchwały w sprawie  uchwalenia Ramowego Planu Pracy  Rady Gminy  na rok 2018. (opinia ze wspólnych obrad komisji)
 9. Podjęcie  uchwały w sprawie  zatwierdzenia planu pracy na rok 2018 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. (opinia ze wspólnych obrad komisji)
 10. Podjęcie  uchwały w sprawie  przyjęcia planu pracy  na rok 2018 Komisji Rolnictwa  i Handlu Rady Gminy. (opinia  komisji stałej )
 11. Podjęcie  uchwały w sprawie  przyjęcia planu pracy  na rok 2018 Komisji Gospodarki  i Finansów  Rady Gminy. (opinia  komisji stałej )
 12. Podjęcie  uchwały w sprawie  przyjęcia planu pracy na rok 2018 Komisji  Ładu i Porządku Publicznego ,Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych  Rady Gminy. (opinia  komisji stałej )
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej .
 14. Interpelacje i zapytania radnych .
 15. Wolne wnioski i zapytania .
 16. Zamknięcie obrad sesji .

 

                                                                                Przewodniczący

                                                                                   Rady Gminy

                                                                           /-/  Mazur Stanisław

 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U. z 2017 r, poz. 1875) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.

 

 Informację wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy 2018-01-17
Opublikował: Beata Placha 2018-01-17 13:54:18
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2018-01-17 13:54:18
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 stycznia 2018 roku.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.