Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 6 marca 2018 roku.

 

                                                                                    Lipnik, dnia 28 luty 2018  r.

Znak: Or.I.0002.XXXV.1.2018.      

 

 

 

 

                                                          Z A P R O S Z E N I E       

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (t.j Dz.U z 2017 r. poz. 1875 z poźn.zm )                                                      

                                                               Z w o ł u j ę :

 

Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu  6 marca 2018 roku  tj. wtorek  na godzinę 10.00
w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku, sala narad na parterze(Nr 18 miejsce po bibliotece).

 

 

Projekt porządku  obrad :

  1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku  obrad, przyjęcie protokołu     z XXXIV sesji Rady Gminy w Lipniku.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik  2018r wprowadzenie promesy  (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).
  3. Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie  z informacją  o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Lipnik. (Opinia komisji)
  4. Przedstawienie   projektu  uchwały  sprawie  przywrócenia Posterunku Policji w celu poprawy bezpieczeństwa  na terenie gminy Lipnik .
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności  międzysesyjnej .
  6. Interpelacje  i zapytania radnych.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodniczący

   Rady Gminy

          /- /Mazur Stanisław

 

 Informację wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy 2018-02-28
Opublikował: Beata Placha 2018-03-01 09:36:05
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2018-03-01 09:36:05
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 6 marca 2018 roku.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.