Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 kwietnia 2018 roku.

                                                                              Lipnik, dnia 24 kwietnia 2018 r.

Znak: Or.I.0002.XXXVII.1.2018.      

 

 

 

                                                          Z A P R O S Z E N I E       

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym  (t.j Dz.U z 2017 r. poz. 1875 z poźn.zm )                                                          

                                                                  Z w o ł u j ę :

Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu  30 kwietnia  2018 roku  tj. (poniedziałek) na    godzinę 10.00  w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku, sala narad na parterze.

Projekt porządku  obrad :

  1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy w Lipniku.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik              w 2018r. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik  na lata 2018 -2029. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów w Gminie Lipnik. (opinia        ze wspólnego posiedzenia komisji).
  5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej    w miejscowości  Męczennice. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej  położonej   w  miejscowości Męczennice. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).
  7. Godź. 11.00 -  Wystąpienia zaproszonych gości.
  8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności  międzysesyjnej .
  9. Interpelacje  i zapytania radnych.

10.  Wolne wnioski.

11.  Zamknięcie obrad sesji. 

 

 Przewodniczący

   Rady Gminy

/-/ Mazur Stanisław

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U. z 2017 r, poz. 1875z późn. zm )pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy 2018-04-24
Opublikował: Beata Placha 2018-04-25 08:34:39
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2018-04-25 08:41:35
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 kwietnia 2018 roku.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.