Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 września 2018 roku.

            Lipnik, dnia 30 sierpnia 2018  r.

Znak: Or.I.0002.XL.1.2018.      

 

Z A P R O S Z E N I E       

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)           

                                              

Z w o ł u j ę :


Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 04 września 2018 roku tj. (wtorek) na godzinę 10:30  w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku, sala narad na parterze.

Projekt porządku  obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu  z XXXIX sesji Rady Gminy w Lipniku. 

2. Wystąpienie Wojskowego Komendanta Uzupełnień ppłk Artura Gołębiowskiego. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2018r. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji). 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2018 -2029. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 75/4 położonej w Lipniku. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji). 

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej . 

7. Interpelacje  i zapytania radnych. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad sesji. 

 Przewodniczący    

Rady Gminy w Lipniku

Stanisław Mazur    

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.



Informację wytworzył: Mazur Stanisław 2018-08-30
Opublikował: Mariusz Olech 2018-08-30 14:53:47
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2018-08-30 14:53:47
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 września 2018 roku.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.