Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 października 2018 roku.

                                                                                              Lipnik, dnia 08 października 2018  r.

Znak: Or.I.0002.XLI.1.2018.      

 

                                                          Z A P R O S Z E N I E       

 

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)                                                         

 

 Zwołuję:

 

Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 12 października 2018 roku tj. (piątek) na godzinę 11:00  w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku, sala narad na parterze.

 

Projekt porządku obrad:


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu
z XL sesji Rady Gminy w Lipniku.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2018r. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2018 -2029. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).
4. Informacja Wójta Gminy Lipnik o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2018 r. wraz z przedstawieniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Lipnik (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych i mieszkalnych do sprzedaży oraz określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Lipnik (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w obrębie Kaczyce – Grocholice (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Słabuszewice (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).
9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

10.  Interpelacje  i zapytania radnych.

11.  Wolne wnioski.

12.  Zamknięcie obrad sesji. 

 Przewodniczący  

Rady Gminy     

Stanisław Mazur 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.

 Informację wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy 2018-10-08
Opublikował: Mariusz Olech 2018-10-08 12:29:04
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2018-10-08 12:29:04
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 października 2018 roku.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.