Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 listopada 2018 roku.

Lipnik, dnia 15  listopada 2018 r.

Or-I.0002.I.2018

ZAPROSZENIE


Wójt Gminy Lipnik zaprasza Pana/Panią na pierwszą sesję Rady Gminy w Lipniku zwołaną na dzień 22 listopada 2018 roku na godz. 10:00 przez Komisarza Wyborczego w Kielcach IV Postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy w Lipniku w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Gminy w Lipniku oraz przez Wójta Gminy Lipnik wybranych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. - wydanym na podstawie art. 167 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz art. 20 ust. 2 oraz art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

 

Obrady sesji odbędą się w budynku Urzędu Gminy w Lipniku na Sali narad na parterze.

 

Proponowany porządek obrad I sesji Rady Gminy w Lipniku  stanowi Załącznik do postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach IV i przedstawia się następująco:

 

1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy w Lipniku.

2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.

3. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku nowo wybranemu Wójtowi Gminy Lipnik zaświadczenia o wyborze.

4. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy w Lipniku.

5. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku

8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku prowadzenia obrad.

9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Lipniku

10. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Lipnik

11. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy w Lipniku

 

  Wyznaczony do pełnienia 

funkcji Wójta Gminy Lipnik

mgr Andrzej Grządziel   

 

Zgodnie z art.25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy Informację wytworzył: Andrzej Grządziel 2018-11-15
Opublikował: Mariusz Olech 2018-11-16 08:14:26
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2018-11-16 08:14:26
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 listopada 2018 roku.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.