Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 listopada 2018 roku.

Lipnik, dnia 26 listopada 2018 r.

Znak: Or-II.0002.II.1.2018.      

 

                                                          Z A P R O S Z E N I E       

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)                                                         

                                                               

   Z w o ł u j ę :


Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 listopada 2018 roku tj. (czwartek) na godzinę 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku, sala narad na parterze.


Projekt porządku  obrad :

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy w Lipniku.

2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Finansów Rady Gminy w Lipniku

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Handlu Rady Gminy w Lipniku.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku

5. Podjęcie uchwały w sprawie w powołania Komisji Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Lipniku

6. Podjęcie uchwały w sprawie w powołania Komisji  skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Lipniku

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lipnik

8. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Lipnik do udziału w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

10.  Interpelacje  i zapytania radnych.

11.  Wolne wnioski.

12.  Zamknięcie obrad sesji. 

Zgodnie z ustaleniami zaprasza się Państwa Radnych na szkolenie z systemu do głosowań na dzień 29 listopada 2018r. na godzinę 8:00

 

Przewodniczący Rady Gminy

w Lipniku               

Stanisław Mazur         

 

 Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Mazur Stanisław 2018-11-26
Opublikował: Mariusz Olech 2018-11-26 14:39:37
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2018-11-26 14:39:37
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 listopada 2018 roku.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.