Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 6 grudnia 2018 roku.

Lipnik, dnia 03 grudnia 2018 r.

Znak: Or-II.0002.III.1.2018.

   


Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

 

Z w o ł u j ę :


Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 06 grudnia 2018 roku tj. (czwartek) na godzinę 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku, sala narad na parterze.


Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy w Lipniku.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2018r. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2018 -2029 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  do celów wymiaru podatku rolnego  na rok podatkowy 2019  na  obszarze Gminy Lipnik (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Finansów Rady Gminy w Lipniku

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipnik na 2019 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Włostów (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipnik

11. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący

Rady Gminy   

Stanisław Mazur

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.

 Informację wytworzył: Mazur Stanisław 2018-12-03
Opublikował: Mariusz Olech 2018-12-03 14:49:44
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2018-12-04 07:49:52
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 6 grudnia 2018 roku.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.