Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2018 roku.

Lipnik, dnia 19 grudnia 2018  r.

Znak: Or-II.0002.IV.1.2018.


Z A P R O S Z E N I E


Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)


Z w o ł u j ę :


Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 28 grudnia 2018 roku tj. (piątek) na godzinę 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku, sala narad na parterze.


Projekt porządku  obrad :

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy w Lipniku.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2018 r. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2018 -2029 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).
4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2019 -2029 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2019 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).
8. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).
9. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).
10.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
11.  Interpelacje i zapytania radnych.
12.  Wolne wnioski.
13.  Zamknięcie obrad sesji. 


Przewodniczący

Rady Gminy   

Stanisław Mazur


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Mazur Stanisław 2018-12-19
Opublikował: Mariusz Olech 2018-12-21 14:21:00
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2018-12-21 14:21:00
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2018 roku.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.