Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 luty 2019 roku.

Lipnik, dnia 15 luty 2019  r.

Znak: Or-II.0002.V.1.2019.      

 


Z A P R O S Z E N I E


Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)   

                                                    

Z w o ł u j ę :


 Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 21 lutego 2019 roku tj. (czwartek) na godzinę 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku, sala narad na parterze.


Projekt porządku  obrad :


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy w Lipniku.

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2019 -2029 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2019 r. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkasa (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnik (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2019 Komisji Gospodarki i Finansów Rady Gminy w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2019 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2019 Komisji Rolnictwa i Handlu Rady Gminy w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2019 Komisji Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2019 Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy w Lipniku na rok 2019 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik na 2019 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

13. Podjęcie Uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Lipnik na 2020 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

14.  Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

15.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

16.  Interpelacje i zapytania radnych.

17.  Wolne wnioski.

18.  Zamknięcie obrad sesji. 


 Przewodniczący

Rady Gminy  

Stanisław MazurZgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Mazur Stanisław 2019-02-15
Opublikował: Mariusz Olech 2019-02-15 15:10:31
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2019-02-15 15:15:31
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 luty 2019 roku.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.