Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 marca 2019 roku.

Lipnik, dnia 22 marzec 2019 rok

Znak: Or-II.0002.VI.1.2019

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust.1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm

 


Zwołuję:

 


Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 28 marca 2019 roku tj. (czwartek) na godzinę 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku, sala narad na parterze.

 


Projekt porządku obrad:


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy w Lipniku. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2019 r. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )

3. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości, położonych w obrębie Kaczyce-Grocholice na rzecz Gminy Lipnik (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )

  4.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłat za przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )

5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jak działka nr 14/16 położonej w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )

6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jak działka nr 14/17 położonej w Lipniku ( opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lipnik i Gminą Obrazów w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Lipnik opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleczanowie (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )

8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Lipniku oraz nadania jej statutu (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej,

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Mazur Stanisław 2019-03-22
Opublikował: Mariusz Olech 2019-03-22 14:46:37
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2019-03-22 14:54:45
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 marca 2019 roku.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.