Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 kwietnia 2019 roku.

Lipnik, dnia 24 kwietnia 2019 r.

Znak: Or-II.0002.VII.1.2019.

 

ZAPROSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust.1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 )

 

Z w o ł u j ę:

 

Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 kwietnia 2019 roku tj. (poniedziałek) na godz 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku, sala narad na parterze.

 

 

Projekt porządku obrad:

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy w Lipniku. 

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2019-2029 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipnik (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2018

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad sesji.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

 

Stanisław Mazur       

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Mazur Stanisław 2019-04-24
Opublikował: Mariusz Olech 2019-04-24 14:11:10
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2019-04-24 14:11:10
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 kwietnia 2019 roku.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.