Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 lipca 2019 roku.

Lipnik 5 lipiec 2019 rok

Znak: Or-II. 0002. IX.1.2019


 Z A P R O S Z E N I E


 Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U .z 2019 r. poz.506 z późn.zm.)

 

Z w o ł u j ę


 Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 10 lipca 2019 roku tj. (środa) na godz 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipnik:


 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy w Lipniku.

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2019 – 2029 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Włostów, Gmina Lipnik. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

7. Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie)

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący

Rady Gminy w Lipniku

Stanisław Mazur

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.)

pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach

organów gminy.Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy 2019-07-05
Opublikował: Mariusz Olech 2019-07-05 10:34:35
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2019-07-05 10:34:35
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 lipca 2019 roku.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.