Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 września 2019 roku.

Lipnik dnia 10 wrzesień 2019 r

Znak: Or-II.0002.XI.1.2019


Z A P R O S Z E N I E


 Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

 

Zwołuję:

Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 20 wrzesień 2019 roku tj. piątek na godz 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku, sala narad na parterze.

 

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy w Lipniku. 

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2019-2029 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )

4. Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2019 roku wraz z przedstawieniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

5.  Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lipnik instrumentem płatniczym (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

6. Podjęcie uchwały w sprawie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Włostów (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji

7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Włostów, Gmina Lipnik (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipnik na lata 2009-2032” (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )

10. Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie)

11. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.)pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

w Lipniku                

Stanisław Mazur          Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy 2019-09-10
Opublikował: Mariusz Olech 2019-09-10 14:19:49
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2019-09-10 14:19:49
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 września 2019 roku.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.