Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 sierpnia 2012 r.

Lipnik, dnia  16.08 .2012 r.

 Znak :  Or. I. 0002. XXIV.1.2012

 

      „ ZAPROSZENIE „


Działając na podstawie art. 20 ust.l. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 142, poz. 1591 z późn. zm.)


  Zwołuję : 


Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu  23 sierpnia  2012 roku  tj. czwartek  na godz. 9.00,w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku (sala narad Nr 35 na piętrze budynku).


Projekt porządku obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum ,przyjęcie porządku obrad  przyjęcie protokołu z sesji.

2.  Omówienie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

      2.1. -w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2012r.(opinie  ze wspólnego posiedzenia komisji z dn. 3.08.2012.)

     2.2 - w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

     2.3- w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

      2.4  - zmieniającej uchwałę Nr XXIII/166/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

     2.5 - zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2019. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

     2.6 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów, terminów płatności i wynagrodzenia za inkaso po wyborach  sołtysa we Włostowie)

 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad sesji.


Państwa radnych zapraszamy do Urzędu Gminy na godz. 8.30 na wspólne posiedzenie komisji w celu zaopiniowania dołączonych do zaproszenia projektów uchwał. 

       

           Przewodniczący  

             Rady Gminy     

 

          Stanisław Mazur Informację wytworzył: Stanisław Mazur 2012-08-16
Opublikował: Mariusz Olech 2012-08-17 12:08:51
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2012-08-17 12:41:25
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 sierpnia 2012 r.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.