Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 października 2019 roku.

Lipnik dnia 10 październik 2019 r

Znak: Or-II. 0002. XII.1.2019                                                                                                                 

 

Z A P R O S Z E N I E   

 

Na   podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U.z 2019 r. poz.506 z późn.zm.)  

Z w o ł u j ę :

 

Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 18 października 2019 roku tj. (piątek  na  godz 10.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Lipniku.

 

Projekt porządku obrad :

 

1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy w Lipniku. 

2.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2019-2029, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

3.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

4.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

5.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 10 położonej w Lipniku, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

6.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie 98/2 położonej w miejscowości Lipnik, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

7.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opatowie na kadencje od 2020-2023, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

9.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu działania Klubu Senior + w Kurowie oraz kryteriów uczestnictwa w działaniach Klubu Senior + w Kurowie, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

10.  Analiza oświadczeń majątkowych radnych Gminy Lipnik za 2018 rok dokonana  przez Przewodniczącego Rady Gminy.

11.  Analiza oświadczeń majątkowych osób funkcyjnych Gminy Lipnik za 2018 rok dokonana przez Wójta Gminy Lipnik.

12. Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie)

13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

w Lipniku             

Stanisław Mazur       

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy 2019-10-10
Opublikował: Mariusz Olech 2019-10-10 14:37:46
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2019-10-10 14:37:46
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 października 2019 roku.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.