Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 listopada 2019 roku.

Lipnik, dnia 20 listopad 2019 r

Znak: Or-II. 0002. XIII.1.2019            

 

Z A P R O S Z E N I E   

 

Na  podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U.z 2019 r. poz.506 z późn.zm.)

 

Z w o ł u j ę :


 Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 27 listopad 2019 roku tj. (środa) na  godz 11.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Lipniku.

 

Projekt porządku obrad :

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy w Lipniku. 

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2019-2029, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku na rok podatkowy 2020 na obszarze Gminy Lipnik. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipnik, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem 253 położonej w obrębie ewidencyjnym Kaczyce – Grocholice, gmina Lipnik.  (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipnik na 2020 rok. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)                    

10.  Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie)

11. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący    

Rady Gminy w Lipniku

Stanisław Mazur    

 

 Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy 2019-11-20
Opublikował: Mariusz Olech 2019-11-20 14:40:16
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2019-11-25 07:51:36
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 listopada 2019 roku.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.