Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2020 roku

Lipnik 10 czerwiec 2020 rok

Znak: Or-II.0002.XVII.1.2020

 

Z A P R O S Z E N I E

 Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U.z 2020 r. poz.713 z późn.zm.)

 

Z w o ł u j ę :

 

Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 18 czerwca 2020 roku tj. (czwartek) na godz 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku (sala narad na parterze)

 

Projekt porządku obrad :

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy w Lipniku. 

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2020-2029 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2020 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w miejscowości Lipnik (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019

7. Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie)

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad sesji.

 

 Przewodniczący    

Rady Gminy w Lipniku

Stanisław Mazur   

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku 2020-06-10
Opublikował: Mariusz Olech 2020-06-10 16:55:50
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2020-06-10 16:55:50
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2020 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.