Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 lipca 2020 roku

Znak: Or-II.0002.XVIII.1.2020

Lipnik 3 lipiec 2020 rok

 

ZAPROSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust.1.ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r.poz.713 z późn. zm.)

Zwołuję:

 

Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 10 lipca 2020 roku tj. (piątek) na godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku (sala narad na parterze)

 

 

Projekt porządku obrad :

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum przyjęcie porządku obrad, przyjęcie   protokołu z XVII sesji Rady Gminy w Lipniku.

2. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Lipnik za 2019 rok.

a) debata nad raportem,

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Lipnik. (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2019.

5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 czerwca 2020 r.

6. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia gminnego.

7. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej.

8. Opinia stałych komisji Rady Gminy w Lipniku dotycząca budżetu za rok 2019 i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lipnik.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2019 rok (opina ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2020 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku za rok 2019 (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 144 położonej w miejscowości Kaczyce – Grocholice (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlicy środowiskowo-profilaktycznych w Gminie Lipnik prowadzonych przez Ośrodek Pomoc Społecznej w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia- Klub „ Senior+” w Kurowie (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych  komisji)

18. Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie)

19. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

20. Wolne wnioski.

21. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący    

Rady Gminy w Lipniku

Stanisław Mazur   

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku 2020-07-03
Opublikował: Mariusz Olech 2020-07-03 09:39:44
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2020-07-03 09:39:44
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 lipca 2020 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.