Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 września 2020 roku

Znak: Or-II.0002.XIX.1.2020

Lipnik, 28 sierpień 2020 rok 


Z A P R O S Z E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 1. ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

 

Z w o ł u j ę :


Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 4 września 2020 roku tj. ( piątek ) na godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku ( sala narad na parterze )

 

Projekt porządku obrad :


 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy w Lipniku.

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2020-2030 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2020 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Świetlicy środowiskowo-profilaktycznej w Kurowie. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipnik (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

9.  Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie)

10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

w Lipniku              

Stanisław Mazur         

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku 2020-08-28
Opublikował: Mariusz Olech 2020-08-28 12:27:37
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2020-09-03 11:16:37
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 września 2020 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.