Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 05 października 2020 roku

Znak: Or-II.0002.XX.1.2020

Lipnik 28 wrzesień 2020 rok

 

 

ZAPROSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

 

Zwołuję:

 

Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 5 październik 2020 roku tj. (poniedziałek) na godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku (sala narad na parterze)

 

Projekt porządku obrad:

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy w Lipniku.

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy w Lipniku za I półrocze 2020 roku.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2020-2030 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2020 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lipnik, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 14/27 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

7. Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie)

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad sesji.

 Przewodniczący Rady Gminy

w Lipniku             

Stanisław Mazur        

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy 2020-09-28
Opublikował: Mariusz Olech 2020-10-28 14:28:01
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2020-10-28 14:28:01
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 05 października 2020 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.