Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2020 roku

Znak: Or-II.0002.XXII.1.2020                                                                

Lipnik 21 grudzień 2020 rok                                                                                                                   

                                                                                          

                                              Z A P R O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1. ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

                                          

                                                      Z w o ł u j ę : 

 

Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 30 grudzień 2020 roku tj. (środa) na godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku (sala narad na parterze)

 

 Projekt porządku obrad : 

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy w Lipniku.   

2.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2020-2030 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2020 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2021-2030 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia budżetu Gminy Lipnik na 2021 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok – Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipnik na 2021 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

8. Podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

9. Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie)

10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Mazur       

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy 2020-12-21
Opublikował: Mariusz Olech 2020-12-22 15:10:05
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2020-12-22 07:37:29
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2020 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.