Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 stycznia 2021 roku

Znak: Or-II.0002.XXIII.1.2021

Lipnik 15 styczeń 2021 rok

 

ZAPROSZENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1. ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

Z w o ł u j ę :

Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 22 styczeń 2021 roku tj. ( piątek ) na godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku (sala narad na parterze)

 

Projekt porządku obrad: 

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy w Lipniku.

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2021-2030 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2021 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Włostów (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie 312 położonej w Kurowie (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

6. Informacja o realizacji projektu pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Kurowie”, Gmina Lipnik.

7. Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie)

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Mazur       

 

  Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy 2021-01-15
Opublikował: Mariusz Olech 2021-01-18 07:45:08
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2021-01-21 20:53:40
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 stycznia 2021 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.