Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 lutego 2021 roku

Znak: Or-II.0002.XXIV.1.2021

Lipnik 5 luty 2021 rok

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1. ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

 

Z w o ł u j ę :

 

Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 11 luty 2021 roku tj. ( czwartek ) na godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku (sala narad na parterze)

 

 Projekt porządku obrad : 

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy w Lipniku.

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2021-2030 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2021 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

4. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Lipnik na 2022 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik na 2021 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały przed rozpoczęciem zapowiadanych masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały przed rozpoczęciem zapowiadanych masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 40/26 położonej w miejscowości Włostów (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 40/141 położonej w miejscowości Włostów (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 410/1 położonej w miejscowości Międzygórz (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy w Lipniku na 2021 rok (opinia ze wspólnego  posiedzenia komisji )

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2021 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku (opinia ze wspólnego  posiedzenia komisji)

14.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  planu pracy na rok 2021 Komisji Gospodarki i Finansów Rady Gminy w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  planu pracy na rok 2021 Komisji Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych Rady Gminy w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2021 Komisji Rolnictwa i Handlu Rady Gminy w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2021 Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

18. Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie)

19. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

20. Wolne wnioski.

21. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

w Lipniku              

Stanisław Mazur         

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy 2021-02-05
Opublikował: Mariusz Olech 2021-02-05 15:00:26
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2021-02-05 15:00:26
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 lutego 2021 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.