Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 marca 2021 roku

Znak: Or-II.0002.XXV.1.2021

Lipnik 19.03.2021 rok

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

 Na podstawie art. 20 ust. 1. ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

 

Z w o ł u j ę :

 

Sesję Rady Gminy w Lipniku, dniu 29 marca 2021 roku (tj. poniedziałek) na godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku (sala narad na parterze)

 

Projekt porządku obrad: 

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy w Lipniku.

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2021-2030 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2021 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

4. Podjęcie uchwały w sprawie wznowienia obszaru i granic aglomeracji Lipnik (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego „ Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipnik na lata 2021-2026’’ (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Aneks nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023’’ (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Lipnik, nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

8. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” na lata 2021-2024 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok.

10. Informacja o zadaniach związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

11. Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie)

12. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad sesji.

 

Stanisław Mazur        

Przewodniczący Rady Gminy

w Lipniku            

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy 2021-03-19
Opublikował: Mariusz Olech 2021-03-23 08:33:34
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2021-03-23 08:33:34
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 marca 2021 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.