Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 kwietnia 2021 roku

Znak: Or-II.0002.XXVI.1.2021

Lipnik 23.04.2021 rok

 

Z A P R O S Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1. ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

 

Zwołuję:

 

Sesję Rady Gminy w Lipniku, dniu 29 kwietnia 2021 roku tj. (czwartek) na godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku (sala narad na parterze)

 

Projekt porządku obrad: 

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy w Lipniku.

2. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2021-2030 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2021 rok ( opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnik (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

5. Przedstawienie informacji o wykonaniu planu finansowego za 2020 rok do rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok

7. Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie)

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Stanisław Mazur       

Przewodniczący Rady Gminy

w Lipniku            

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy 2021-04-23
Opublikował: Mariusz Olech 2021-04-23 15:10:28
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2021-04-26 09:15:24
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 kwietnia 2021 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.