Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 września 2012 r.

Lipnik, dnia  19.09.2012 r.

Znak :  Or. I. 0002. XXV.1.2012

                                                                       

„ ZAPROSZENIE„

 

Działając na podstawie art. 20 ust.l. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Zwołuję:

 

Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 25 września 2012 roku tj. wtorek na godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku (sala narad Nr 35 na piętrze budynku).

Projekt porządku obrad sesji:

 

1. Otwarcie sesji,  stwierdzenie quorum ,przyjęcie porządku obrad  przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23.08.2012.

 

2. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy Lipnik o przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.

 

3.  Omówienie projektów i podjęcie uchwał:

3.1  -w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2012r.( opinie  ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 19.09.2012)

3.2 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

3.3- w sprawie nabycia nieruchomości  oznaczonej numerem ewidencyjnym  123 położonej w Usarzowie.(opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

3.4 - w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz stosowania dopłat do ceny 1m3 ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Lipnik. ( opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )

3.5 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadania z zakresu dróg powiatowych.( opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )

3.6 - w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowanych remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Gminy na zadanie p.n. na drogę gminną  (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

3.7 - zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy Finansowej Gminy na lata
2012 -2019. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

3.8  - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadania z zakresu dróg powiatowych (remont chodnika) (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

3.9 - w sprawie sprzedaży  lub dzierżawy  działek  położonych w Męczennicach  Nr 80. 82/1, 82/2 , 126/1, 126/2  o powierzchni  6,44 ha.  (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje  i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad sesji .

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław MazurInformację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy 2012-09-19
Opublikował: Mariusz Olech 2012-09-20 13:32:36
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2012-09-20 14:17:47
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 września 2012 r.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.