Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 maja 2021 roku

Znak: Or-II.0002.XXVII.1.2021

Lipnik 19.05.2021 rok

 

Z A P R O S Z E N I E

 

 Na podstawie art. 20 ust. 1. ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

Zwołuję:

 Sesję Rady Gminy w Lipniku, dniu 25 maja 2021 roku tj. (wtorek) na godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku ( sala narad na parterze )

 

Projekt porządku obrad : 

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy w Lipniku.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Przemocy w Rodzinie” na lata 2021-2024  (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lipnik porozumienia w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla funkcjonalnego Partnerstwa Ziemia Opatowska na lata 2021-2030 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Ziemi Opatowskiej na lata 2021-2030 (opina ze wspólnego posiedzenia komisji)

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok.

7. Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie)

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

w Lipniku               

Stanisław Mazur          

 Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy 2021-05-19
Opublikował: Mariusz Olech 2021-05-19 15:10:58
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2021-05-19 15:10:58
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 maja 2021 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.