Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 czerwca 2021 roku

Znak: Or-II.0002.XXVIII.1.2021

Lipnik 18.06.2021 rok.

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1. ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

 

Zwołuję:

 

Sesję Rady Gminy w Lipniku, dniu 28 czerwca 2021 roku tj. ( poniedziałek ) na godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku ( sala narad na parterze )

 

Projekt porządku obrad : 

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy w Lipniku.

2. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Lipnik za 2020 rok. (debata)

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Lipnik. ( opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Lipnik za 2020 rok.

5. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia gminnego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2020 rok ( opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji )

7. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku.

8. Zapoznanie za stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. ( opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji )

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2021-2030. ( opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji )

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2021 rok. ( opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji )

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Lipnik dla samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług. ( opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji )

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku za rok 2020. ( opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji )

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie, jako działka 40/40 położonej we Włostowie. ( opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji )

15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lipnik, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 75/4. ( opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji )

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lipnik porozumienia w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Ziemia Opatowska na lata 2021-2030 ( opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji )

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Ziemia Opatowska na lata 2021-2030 ( opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji )

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. ( opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji )

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkalnego oraz wzoru deklaracji o dochodach. ( opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji )

20.  Interpelacje i zapytania radnych ( na piśmie )

21.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

22.  Wolne wnioski.

23. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy 2021-06-18
Opublikował: Mariusz Olech 2021-06-18 14:30:39
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2021-06-18 14:30:39
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 czerwca 2021 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.