Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 sierpnia 2021 roku

Znak: Or-II.0002.XIX.1.2021                                                            

Lipnik 18.08.2021 rok, 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1. ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)

                                          

                                                      Z w o ł u j ę :

 

Sesję Rady Gminy w Lipniku, dniu 25 sierpnia 2021 roku tj. (środa) na godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku (sala narad na parterze)

 

Projekt porządku obrad : 

 

1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy w Lipniku.               

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2021-2030. (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2021 rok. (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach. (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lipnik porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

6.  Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie)

7.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

8.  Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad sesji.

 

Stanisław Mazur        

Przewodniczący Rady Gminy

w Lipniku            

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy 2021-08-18
Opublikował: Mariusz Olech 2021-08-18 14:17:38
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2021-08-18 14:17:38
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 sierpnia 2021 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.